Uudised ja teated

Kogudus aastal 2021

Kogudus 2021

Õpetaja Üllar Salumetsa ettekanne koguduse nõukogule 6.03.2022

Koguduse elu on toiminud hoolimata koroonaviiruse poolt tekitatud piirangutest. Inimesed on muutunud viiruse tõttu ettevaatlikumaks, kuid on hakatud harjuma selle haigusega koos olema. Suvised kalmistupühad, noorte, hõbe-, kuld – ja briljantleer toimusid. Ära jäi septembris planeeritud Urvaste kihelkonnapäev, mille peakorraldajaks oli küll Võru vald. Planeeritud oli ajalookonverents Heimtali kirikus ja kontsert Urvaste kirikus. Samuti oli välja kuulutatud kihelkonnalipu idee konkurss.

Üldiselt on vähenenud jumalateenistustest osavõtt võrreldes koroonaeelse olukorraga. Selle põhjusi võite ise aimata. Püütakse suhelda telefoni teel või elektroonselt.

 

Aasta

Teenistusi kokku

Osalejaid kokku

Armulaualisi kokku

Keskmiselt osalejaid teenistusel

Keskmiselt armulaualisi

2020

119

2105

913

18

16

2021

120

2282

887

19

14

KOKKU:

 

 

 

22

15

 

Liikmemaksu tasumine panga kaudu suurenenud ei ole. Vähenenud on aga sularahas liikmemaksu tegijate arv. Selle põhjuseks võib olla koroonaviirus, kuid ka suur on nende liikmete arv, kes on surma läbi lahkunud. Paljud nendest tasusid ka oma laste eest. Nii, et ühe ustava koguduse liikme lahkumisega väheneb mitme inimese võrra liikmeannetajate arv.

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Liikmed

532

440

472

407

422

406

365

357

363

 

Meil on täiesti ära kadunud kirikuvanemate ja juhtorganitesse kuuluvate inimeste töö annetuste korjamisel oma elukoha piirkonnas.

Koguduse majanduslik olukord on võrreldav koguduseliikmete majandusliku olukorraga. Vanad kuulujutud, et kirik on rikas ja õpetaja on riigi palgal, on tänaseks kadunud. Koguduse liikmed, kes hingega kirikutööd oluliseks peavad, annetavad ka järjest rohkem. Usume, et Jumal tasub neilegi heldelt heaga.

Urvaste kirikus toimunud jumalateenistustel toimusid kogu aasta kotikorjandused. Oluline väärtus koguduslikule elule on järjepidev jumalateenistuste toimumine Urvaste kirikus, Heimtali kirikus ja Antsla palvemajas. Koguduseliikmete ohvrimeelsus sõltub usust Jumalasse. Usulist kasvamist toetavad jumalateenistused, kiriklikud talitused, palvused ja piiblitunnid. Maakoguduses on nädalasisestest üritustest väga vähe osavõtjaid, kuid alati on keegi olnud.

Erilistest üritustest, mis on pigem misjoniüritused, on Antsla- ja Heimtali kiriku aastapäevad, vastlapäeva tähistamine, urbanipäeva laat ja terrassi pühitsemine, avatud uste päev, kirikute öö ja teeliste kirikud.

Lastetöö koguduses on piirdunud pühapäevakooli ja kahepäevase lastelaagriga, kuid seda 2021 aastal ei toimunud. Oluline on rõhutada, et vanemad võiksid kirikus käia koos lastega.

Leeri kohta küsivad paljud, mis see on? Viimastel aegadel on õpetaja pidanud seda selgitama neile, kes soovivad oma lapsi ristida, saada ristivanemaks või laulatada. Nõnda koosnebki valdavalt leeripäev nendest lastes, kes on seda sunnitud tegema. Hiljem nende side kogudusega on nõrk.

Urvaste koguduse laulukoori püsimine hoolimata koroonaviiruse piirangutest on üks Jumala imedest. Võib isegi öelda, et koroona ajal on naiskoorist saanud segakoor.

Kalmistu majandamisel on toeks Antsla valla rahaline panus. See töövaldkond on otseselt suunatud kogukonnale, millel peetakse „maailma“ poolt silma peal.. Kalmistutööl on mitmed strateegilised töövaldkonnad. 1) Juhtimine ja planeerimine 2) Heakord 3) suhtlemine klientidega. Kindlasti ei ole praegused koguduse töötajad igas selle valdkonnas tugevad. 2003. aasta lõpust on väljastatud Urvaste kalmistul hauaplatside valdajatele raamatuid. 2021. aastal said need 1000 tk. otsa. Koguduse juhtorganil tuleb otsustada, kas jätkata hauaplatsi registreerimist ja paberil platsiraamatu väljastamist või see asendada elektroonilise dokumendiga. 2021. aastal sisestati vabatahtlikega elektroonilisse andmebaasi matuste registreerimise raamat (maetud alates 1925. aastast). See võimaldas meil liituda kalmistumajanduse infosüsteemiga ja see andmebaas avalikustada HAUDI keskkonnas. Väga oluline on olnud ka 1999. aastal koostatud elektrooniline kalmistukaart, kuhu on märgitud alates 2003. aastast registreeritud matmisplatsiraamatute numbrid. See võimaldas meil nüüd ka lisada kalmistumajanduse infosüsteemi maetute asukohad. On selgunud, et nii põhjalikku informatsiooni igast surnust meie ei oma. Antsla valla investeeringu toetusel saime alustada 2021. aastal kalmistul tänavavalgustuse projektiga.

Väga oluline ja mahukas töövaldkond on põllumaade hooldus ja õunaaed. 2021 aastal loobus pikaajaline maarentnik kirikumaade rentimisest. Tegime otsuse, et esialgu me ei rendigi maid välja vaid hooldame need ise.

2021 aasta õuntesaak oli tagasihoidlik. Kandsid vaid antoonovkad. 700 kg õuntest valmistati maheõunamahl.

Uhtjärve ääres olev puhkepiirkond ja kõlakojaplats on renditud Antsla vallale.

Tagasi vaadates saab olla vaid tänulik kõige eest.

 

Kirik ja kogudus

Kirikuküla, 66512 Urvaste, Võrumaa

+372 511 8271

urvaste@eelk.ee

Annetus kogudusele

SEB pank:
a/a: EE981010402011463004
Saaja: EELK Urvaste kogudus

Swedbank:
a/a: EE062200221010554707
Saaja: EELK Urvaste Püha Urbanuse kogudus

Välisviited

EELK koduleht

Piibel net