Urvaste koguduse raamatukogu

Vaimulikku kirjandust on Urvaste koguduses talletatud läbi aastasadade. Olulisema osa on sellest moodustanud arhiiv, mida õpetajad, köstrid on koostanud ja kogunud. Suurem kaotus oli kogudusele 1912 aastal pastoraadi põlemine, kui hävis palju säilikuid arhiivist. Samuti tuli kogudusel 1940 aastal, uue riigikorra kehtima hakkamisel, oma arhiiv ära anda. Õnneks on see aga täielikult säilinud Eesti Ajalooarhiivis.

Praegusele raamatukogule on aluse pannud Urvaste koguduse õpetaja Villu Jürjo 1990 aastal, kui Urvaste mailt pärit ja 1944. aastast võõrsil (peam. Torontos) elanud Heino ja Elsa Vellner pärandasid oma 400 eksemplari raamatuid, fotosid, ajakirju Urvaste kogudusele.

1999.a. võttis kogudus raamatukogu korrastamise käsile. Raamatukogu viidi suuremasse tuppa, raamaturiiulid tehti kasutajale sobivamaks. Vabatahtlikud Ilme Kasak ja Miina-Elaine Zimmermann viisid läbi raamatute inventuuri , kandsid kogu kirjanduse nimekirja ja Maiu Muru abiga koostati elektrooniline andmebaas exeli tabelis. Raamatud nummerdati ja iga raamat sai Edgar Valteri poolt koostatud exlibrise.

Raamatukogus on arvele võetud trükiseid 2257 ja 70 Kannukese käsikirjalist eksemplari. Arvele võtmata on enne 1940. aastat ilmunud teosed, samuti on arvele võtmata ajalehed ja ajakirjad.
Kogudus täiendab igal aastal oma raamatukogu vaimuliku kirjandusega. Kogusse kuulub veel ajakirju- ajalehti aastakäikudena korrastatuna, on ka helikassette jutlustega ja fotoalbumeid.

Erikollektsiooniks võib nimetada enne 1940. a. ilmunud raamatuid. Tuntud usuteadlase Robert Kannukese masinkirjas teosed peaksid olema ka omaette väärtus. Raamatukogus on õpetaja Harri Mõtsniku käsikirjaline jutlustekogu.
Ajajooksul on koguduseliikmed toonud raamatukogusse ajaloolisi lauluraamatuid, piibleid ja muuud kirjandust. Samuti on kogunud õpetaja inimeste poolt kirjapandud elulugusi. Leidub ka võõrkeelset kirjandust.

Raamatud on süstemaatilis-alfabeetiliselt korraldatuna riiulitel raamatukogu toas.

Tänuväärne on, et kogudusel on oma kroonikaraamat, mida on süstemaatiliselt kogutud ja raamatusse talletatud.

Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium on välja kuulutanud 2022 aasta raamatukogu aastaks. Raamatukoguaasta eestvedajaks on Rahvusraamatukogu. Nende poolt on välja käidud idee igaks käesoleva aasta kvartaliks.

jaanuar – märts keskendutakse raamatukogule kui kogukonnakeskusele; aprill – juuni võtab raamatukogu fookusesse kui kirjandus- ja kultuurikeskuse; juuli – august on teemaks raamatukogu ratastel ja september – detsember mängime mõttega, milline võiks olla tuleviku raamatukogu.

Urvaste kiriku raamatukogu püüab ka oma panuse anda raamatukoguaasta õnnestumisele.

Kirik ja kogudus

Kirikuküla, 66512 Urvaste, Võrumaa

+372 511 8271

urvaste@eelk.ee

Annetus kogudusele

SEB pank:
a/a: EE981010402011463004
Saaja: EELK Urvaste kogudus

Swedbank:
a/a: EE062200221010554707
Saaja: EELK Urvaste Püha Urbanuse kogudus

Välisviited

EELK koduleht

Piibel net