Urvaste pastoraat

Urvaste kirikus toimuvad jumalateenistused, talitused ja kontserdid, kuid koguduse toimimiseks on olemas kiriku kõrval ka pastoraat koos kõrvalhoonetega. Pastoraadid või kiriklad on hooned, milles on õpetaja või pastori eluruumid, koguduse kantselei ja teised ruumid, mida kirikutööks vaja läheb. Kuni 1932. aastani oli kogudusel eraldi köstri elumaja. Veel on ajaloos olnud hooneid muudele ametiisikutele, näiteks koguduse teenijale, surnuaiavahile ja ka leerilastele, kus nad said leeriajal ööbida.

Urvaste pastoraat on ehitatud 1913. aastal. Nõukogude ajal oli hoones kauplus, haigla ja külaraamatukogu. Koguduse õpetajale oli jäetud vaid kaks tuba ja köstrile II korruse kahetoaline korter. 1992. aastal tagastati kogu hoone kogudusele. Hoones oli siis veel kauplus ja mitu korterit üürilistega. Kauplus, mis kuulus Antsla Tarbijate Ühistule, otsustas 1995. aastal välja kolida uuele pinnale Urvaste kooli juurde selleks ehitatud kauplusse. Üürnikud lahkusid surma läbi ja nii oligi ühel hetkel kogu hoone vaid koguduse valduses. Täna on pastoraadis koguduse kantselei, raamatukogu, lastetuba, sõnumisaal, kus talvekuudel, kui kirik on külm, toimuvad jumalateenistused. Lisaks on kangastelgede tuba, köök, arhiiv, pesuruum ja kaminasaal.

Kogudusel on plaan hoonet korrastada ja aktiivsemat kasutust leida kogukonnapäevakeskusena ja mõned toad majutuseks pakkuda.Hoone eest on kogudus hoolitsenud vastavalt võimalustele ja vajadustele. 1996. aastal pandi hoonele uus katus, milleks kasutati Heino ja Elsa Vellneri pärandust. 2002-2004 aastani tehti kogu I korruse sanitaarrermont, milleks raha laekus põhiliselt riideabi müügist. Pastoraadi remonti on toetanud ka Gustaf-Adolf Werk ja sõpruspraostkond Bad-Segebergist. 2020. aastal tegi Päästeamet hoiatuse küttekollete pärast. Pastoraadis asuvad vanad suured ahjud. Ühe restaureerimine maksab 10 000 eurot.

2021. aastal otsustas koguduse juhatus paigaldada pastoraadile hakkepuidul töötava katlamaja ja igal aastal võtta ette tuba või paar, kuhu põrandaküte paigaldada. Seda ettevõtmist on rahastatud koguduse oma eelarvest ja paar aastat on töid toetanud rahaliselt Võru vald. Ka kõik inimesed, kes kogudust toetavad liikmemaksu või annetusega, on oma osa andnud. Koguduse õpetaja on aga väga tänulik, et see töö on ette võetud, sest kütjat kogudusel ju ei ole. Talved siin Urvastes on õpetajal möödunud ahje küttes ja puid vedades.

Kirik ja kogudus

Kirikuküla, 66512 Urvaste, Võrumaa

+372 511 8271

urvaste@eelk.ee

Annetus kogudusele

SEB pank:
a/a: EE981010402011463004
Saaja: EELK Urvaste kogudus

Swedbank:
a/a: EE062200221010554707
Saaja: EELK Urvaste Püha Urbanuse kogudus

Välisviited

EELK koduleht

Piibel net