Uudised ja teated

Tänavu möödub 250 aastat Urvaste praegusele kalmistule esimese inimese matmisest, mis leidis aset aastal 1772. Seoses tähtpäevaga tekkis idee kirjutada kalmistu kohta oma raamat, mille koostajaks sai Vambola Raudsepp. Nüüd on raamat ilmunud ja esmaselt tutvustatud.

Armsad ametiõed ja -vennad!

Ukrainas toimuv on võtnud sõnad suust ja jätnud huulile vaid palved. Palvetada on hetkel vaja lakkamatult. Kinnitagu meid siinjuures Lauliku sõnad: Issand annab tugevuse oma rahvale; Issand õnnistab oma rahvast rahuga (Ps 29:11)

Üleskutse vastata rahvaloendusel usku puudutavale küsimusele
Peapiiskop Urmas Viilmaa on saatnud kogudusele üleskutse. Lühidalt on üleskutse sisu
järgmine:
Rahvaloendus algab 28. detsembril ja kestab 28. veebruarini 2022. Rahvaloendus toimub
kombineeritud meetodit kasutades registripõhiselt ja valikküsitlusega. Rahvaloenduse tulemusi
hakatakse Statistikaameti poolt avalikustama 2022. aasta teises pooles.

Juhatus 2021

Urvaste koguduse liikmeid on 1700 hinge, kellest 212 inimest on hetke seisuga täieõiguslikud liikmed. Täieõiguslik liige on inimene, kes on tasunud liikmemaksu ja võtnud osa armulaua sakramendist. Täisõiguslikud liikmed saavad iga nelja aasta järel tulla kokku ja valida koguduse nõukogu.

Lehekülg 1 / 2

Kirik ja kogudus

Kirikuküla, 66512 Urvaste, Võrumaa

+372 511 8271

urvaste@eelk.ee

Annetus kogudusele

SEB pank:
a/a: EE981010402011463004
Saaja: EELK Urvaste kogudus

Swedbank:
a/a: EE062200221010554707
Saaja: EELK Urvaste Püha Urbanuse kogudus

Välisviited

EELK koduleht

Piibel net