Kalmistu

Urvaste kihelkonnakalmistu avati 1772 aastal. Alates tollest ajast v.a. nõukogude okupatsiooniaeg 1950-1994, on kalmistuga tegelenud Urvaste kogudus.

kalmistukiviMälestamiskivi kalmistul - süüta mälestusküünal ja anneta kogudusele kiriku ja kalmistu korrashoiuks.Kalmistu asub Kirikumõisa kinnistul. Selle pindala on 5,2 ha, millest 4,4 ha on kaardistatud. 1999 aastal toimus digitaalne kalmistu kaardistamine. Kaardile märgiti kõigi olemasolevate matmisplatside piirid, ristid, hauasambad ja plaadid. Isegi suuremad puud ja betoonrandid. Kalmistu sisekorraeeskirjad kehtivad alates 1998 aastast. Alates 2002 aasta igavikupühapäevast on matmisplatse hakatud valdaja nimele registreerima. Sellega konkretiseeritakse suhted kalmistu omaniku ja platsi valdaja vahel ning kaardile märgitakse matmisplatsi raamatu number. Matmisplatsi raamatu saaja nimi ja andmed registreeritakse Urvaste kalmistu matmisplatsi valdajate registris. Matmisplatsi valdaja kohuseks on märkida raamatusse kõigi platsile maetute nimed. Koguduse nõukogu on kehtestanud kalmistuplatsimaksu, mida tuleb tasuda iga viie aasta järel. Seda saavad tasuda need, kes on platsid registreerinud. Tänaseks on registreeritud 1000 platsi (vaata tabelit). Isikutel kellel täitub 2023 aastal 5 aastat matmisplatsi registreerimisest või viimasest pikendamisest ja on väljastatud matmisplatsi raamat, pikendatakse matmisplatsi valdamisõigust vastavalt hauakohtade arvule, üks hauakoht (1,2x2,5) aastas maksab 1,25 eurot. Sama tariif kehtib ka neile, kes soovivad võtta olemasolevat platsi arvele või uut platsi oma nimele. Piirmääraks ühel isikul jääb 25 eurot viieks aastaks. 1994 aastast kehtib ka kalmistulõiv ( 15 eurot), mis tuleb tasuda matuse puhul enne hauakaevamise loa saamist.

Urvaste kalmistu majandamisel on suurt rahalist abi andnud Antsla vald, 2022 aastal 15000 eurot. 2019 aasta sügisel Antsla valla toetusega uuendati kalmistu parklat ja ehitati tee vasakule küljele (Urvaste mõisa poolne külg), mis on nüüd läbitav aastaringselt. Samas alustati tee rajamist Uhtjärve poolsele nõlvale, et sealt saaks masinatega prahti vedada. 2022 aastal viidi lõpule kalmistu peatee valgustuse rajamine.

Urvaste koguduse kalmistu on liitunud üleriigilise kalmistute elektroonilise portaaliga HAUDI. Maetute andmed on leitavad aadressil www.kalmistud.ee Soovin, et Urvaste kalmistu oleks rahupaigaks kõigile, nii neile kes seal mullas puhkavad, kui ka neile kes hoolitsevad nende viimse puhkepaiga eest. Andku Looja kõigile jõudu ja oma õnnistus

Üllar Salumets
Koguduse õpetaja

 

Kalmistuplatside registreerimine aastate lõikes

AastaAasta algusesAasta lõpusAastas lisandunud
2002 1  5  5
2003 6  260  254
2004 261  399  138
2005  400  521  212
2006  522  590  68
2007  591  664  73
2008 665 724 59
2009 725 766  41
2010  767  801  34
2011  802 821  19
2012  822  835  13
2013  836  848  12
2014  849  860  11
2015  861  871  10
2016  872  887 15
2017  888  898  10
2018  899  917  18
2019  918  935  17
2020  936  955  19

       Kalmistumaks

 

Pealesõjaaegsed kalmistu kaardid (1948).

kalmistu 1kalmistu 2kalmistu 3

Kirik ja kogudus

Kirikuküla, 66512 Urvaste, Võrumaa

+372 511 8271

urvaste@eelk.ee

Annetus kogudusele

SEB pank:
a/a: EE981010402011463004
Saaja: EELK Urvaste kogudus

Swedbank:
a/a: EE062200221010554707
Saaja: EELK Urvaste Püha Urbanuse kogudus

Välisviited

EELK koduleht

Piibel net