Uudised ja teated

Juhatus 2021

Urvaste koguduse liikmeid on 1700 hinge, kellest 212 inimest on hetke seisuga täieõiguslikud liikmed. Täieõiguslik liige on inimene, kes on tasunud liikmemaksu ja võtnud osa armulaua sakramendist. Täisõiguslikud liikmed saavad iga nelja aasta järel tulla kokku ja valida koguduse nõukogu.

Vitraaž

Nõudke rahu kõikidega ja pühitsust; ilma selleta ei saa ükski Issandat näha. Hb.12:14

7. august

Kell 11.00 Urvaste kirikus

 

Koguduse bussiga saab igal pühapäeval kell 9.30 Antslast Urvaste kirikusse. Muudest kohtadest tulla soovijad helistage tel 5118271

 

Annetused ja liikmemaksud:

EELK Urvaste kogudus SEB EE981010402011463004;

Swedbank   EE062200221010554707

EELK Urvaste koguduse õpetaja Üllar Salumets tel. 5118271

 

HAUDI

Portaalist saab iga inimene otsida oma lahkunud lähedaste viimast matmispaika üle kõikide liitunud kalmistute, suhelda kalmistutega, sõlmida platsi kasutuslepinguid, tellida kalmistutelt erinevaid hooldusteenuseid, tutvuda kultuurilooliselt tähtsate hauaplatsidega jpm.

Urvaste pastoraadis on vanad ahjud, mis on ammortiseerunud. Pastoraadis aga toimub praktiliselt koguduse nädalasisene elu. Seal on kantselei, arhiiv, raamatukogu. Toimuvad laulukoori harjutused, piiblitunnid, leeritunnid, eravestlused, jne.

2. detsembrini 2020 viis koguduse õpetaja läbi interneti vahendusel anonüümse küsitluse. Küsitlusel said osaleda need inimesed, kelle e-posti aadressid olid õpetajal olemas. Kokku tuli vastuseid 29. Siin on lühikokkuvõte tulemusest.

Kirik ja kogudus

Kirikuküla, 66512 Urvaste, Võrumaa

+372 511 8271

urvaste@eelk.ee

Annetus kogudusele

SEB pank:
a/a: EE981010402011463004
Saaja: EELK Urvaste kogudus

Swedbank:
a/a: EE062200221010554707
Saaja: EELK Urvaste Püha Urbanuse kogudus

Välisviited

EELK koduleht

Piibel net