Hea kirikuline!

Seoses Eesti Vabariigi valitsuse uue korraldusega tuleb alates
26. augustist 2021 ka Urvaste kiriku, Heimtali kiriku ja Antsla palvemaja avalikel teenistustel kanda kaitsemaski (või visiiri) ning istuda ja liikuda hajutatult. 

 

Viimased uudised ja teated

Urvaste koguduse juhtorganite valimistulemused. (25.08.2021)

Juhatus 2021

Urvaste koguduse liikmeid on 1700 hinge, kellest 212 inimest on hetke seisuga täieõiguslikud liikmed. Täieõiguslik liige on inimene, kes on tasunud liikmemaksu ja võtnud osa armulaua sakramendist. Täisõiguslikud liikmed saavad iga nelja aasta järel tulla kokku ja valida koguduse nõukogu.

Loe edasi...

Leeri pildid 01.08.2021 (16.08.2021)

Leer 2021

Esimese augusti leeri pildid on laetud üle Google Drive'i.

Loe edasi...

Jumalateenistused 2021 a. (1.06.2022)

Vitraaž

Nõudke rahu kõikidega ja pühitsust; ilma selleta ei saa ükski Issandat näha. Hb.12:14

29. september – peaingel Miikaeli ja kõikide inglite püha ehk mihklipäev.

Kell 9.30 Urvaste kirikus palvus ja seejärel väljasõit Äksi kogudusse külla, kes on sellel aastal meie eestpalve kogudus.

3. oktoober-Suurim käsk.

Kell 11.00 Urvaste kirikus

Kell 16.00 Antsla palvemajas

10. oktoober Lõikustänupüha

Kell 11.00 Urvaste kirikus

Kell 14.00 Heimtali kirikus

17. oktoober

Kell 11.00 Urvaste kirikus

Kell 16.00 Antsla palvemajas

24. oktoober

Kell 11.00 Urvaste kirikus

Kell 16.00 Antsla palvemajas

31. oktoober Usupuhastuspüha

Kell 11.00 Urvaste kirikus

Kell 16.00 Antsla palvemajas

2. november Hingedepäev

Kell 15.00 Antsla kalmistukabelis

Kell 16.00 Osula kalmistul

Koguduse bussiga saab igal pühapäeval kell 9.30 Antslast Urvaste kirikusse. Muudest kohtadest tulla soovijad helistage tel 5118271

 

Annetused ja liikmemaksud:

EELK Urvaste kogudus SEB EE981010402011463004;

Swedbank   EE062200221010554707

EELK Urvaste koguduse õpetaja Üllar Salumets tel. 5118271

 


2. detsembrini 2020 viis koguduse õpetaja läbi interneti vahendusel anonüümse küsitluse. Küsitlusel said osaleda need inimesed, kelle e-posti aadressid olid õpetajal olemas. Kokku tuli vastuseid 29. Siin on lühikokkuvõte tulemusest.

Vastanutest 22 inimest ehk 75,9% peab ennast koguduse liikmeks. 48,2 % vastanutest olid vanuses 27-49, sellele järgnesid 50-59 aastased 20,7 % ja 17-26 aastaseid oli vastanute seas 13,8 %. 60-79 aastaseid oli 17%. Urvaste kihelkonnas elas 58,6% vastanutest ja väljaspool 41,4%. Selline suhe valitseb Urvaste koguduse hingede osas ka tervikuna.

Esimesele küsimusele, millises reas istekoha kirikus valiksid (valikus oli 1-10), vastas enamus (78%), et valiks kirikusse tulles istekoha 5. ritta või ettepoole. Tore, et inimesed tahavad teenistusest võimalikult aktiivselt osa võtta, mitte jääda kaugelt pealtvaatajaks.

Kas ka inimesed elavad nii nagu usuvad? Sellele küsimusele võib leida vihjeid järgmistest vastustest.

Kes olete? Valida sai vaid ühe vastuse variandi. Ristitud 6,9%, olen ristitud ja leeritatud 31%, olen ristitud, leeritatud ja laulatatud 44,8%, olen ristitud, leeritatud, laulatatud ja lahutatud 6,9% , muu 10,3%.

Kui tihti loetakse piiblit? Enim vastati, et pole kunagi lugenud 43,5%, kord kuus loeb 39,1% ja iga päev loeb piiblit 17,4 %.


Küsimusele, kui palju on koroonaviirus ja sellest tulenev olukord elu häirinud, vastati järgnevalt:Graafik

Järgnevad küsimused eeldasid vastajalt spetsiifilisi teadmisi Urvaste kirikust, Antsla palvemajast ja Heimtali kirikust. Õige vastuse võis leida otsides internetist või käies kohapeal.

  • Urvaste kirikus on seinal kaks Eesti Vabariigi lippu. Jah on küll. Õieti vastas 57,1% , ehk 16 inimest, valesti 12.
  • Heimtali kirikus on kamin. Jah on küll. Õieti vastas 75% , ehk 21 inimest ja valesti 7.
  • Antsla palvemaja on kahekorruseline ja palveruum asub alumisel korrusel. Jah on küll. Õieti vastas 85,7%, ehk 24 inimest ja valesti 4.

Kust saad informatsiooni Urvaste koguduse tegemistest? 41% saab Facebookist või internetist, 24,1% kirikuõpetajalt endalt ja 13,8% valla lehest. Kogudusel tuleb panustada rohkem informatsiooni jagamisele interneti vahendusel.

Millist infot vajatakse rohkem? Inimesed vastasid järgnevalt: 18,5% kirikumajandusest, 14,8% jumalateenistuste toimumisest, sama palju vajatakse infot ka kirikuseadustest ja kirikumuusikast. 11% vajab infot isiklikest usukogemustest, piiblist. Ära on märgitud vajadused piibli sõnumitest tänapäeva kontekstis, pastoraadi teenustest, kirikukontserditest ja palvest.

Kui tihti osaletakse jumalateenistusel? Enim vastajaid, 28,6%, mainib, et väga harva. Suurtel pühadel ja kord kuus käib kirikus 25% , igal pühapäeval 14,3 % ja ainult jõulude ajal samuti 14,3 %. Need vastused panevad mõtlema, miks koguduse liikmed ei osale pühapäevastel jumalateenistustel.

Kirikusse saamine on enamusele väga kerge 62,1 %, 1 inimesele on see väga raske.

Kas kutsuksid kirikusse kaasa ka sõbra? 26 (89,7%) inimest teeksid seda. 10,3 % ei kutsuks.

Kui tihti, või kas üldse palvetatakse? 10 (38,5%) inimest teevad seda iga päev, 4(15,4) palvetavad kord nädalas ja veel harvem 12 (46,2%)inimest.

Ajalehe „Eesti Kirik“ lugejateks peab ennast 34,5%, ehk 10 inimest.

Kuidas suhtutakse sinu arvates piirkonnas luterlikku kirikusse? (1 on väga halb ja 5 on väga hästi). 34,4% arvas , et rahuldavalt, halvasti vastas vaid 1, hästi arvas 31 % ja väga hästi 24,1% vastanutest.

Küsimusele, milline on olnud sinu kogemus jumalateenistusel, talitusel või kirikutöötajaga suhtlemisel (1 väga halb ja 5 on väga hea) hindas 21 vastajat oma kogemust väga heaks, 8 vastajat andis hinde hea.

Küsitlusele vastajad lisasid veel järgmisi mõtteid.

-Tore oleks, kui kodukirikust saaks jumalateenistusest ülekannet vaadata .

-Tänan, et meil on kogudus ja kirik. Ja meil on nii tubli ja hea sõnaga õpetaja.

-Vanaema jaoks oli kirik väga tähtis ja nüüd, kui teda enam pole, saan vaikselt aru, kuidas temaga veedetud aeg on minulegi kiriklikku kasvatust sisse jätnud.

-Kes kaitseb ennast, seda kaitseb ka Jumal

-Olen Urvaste kiriku austaja.

-Tore, et tahetakse teada inimeste arvamust ja seisukohti, kuid ankeedil on palju puudusi, näiteks küsimusele, kui tihti käite jumalateenistustel, jätsin vastamata, sest minu vastusevarianti seal polnud (ei käi igal pühapäeval, kuid kindlasti sagedamini kui kord kuus).

-Urvaste kirik ja selles toimuv on mulle väga tähtis. Aitäh!

-Küsimusele, kui tihti loed piiblit, ei olnud mulle sobivat vastust. Märkisin, et mitte kunagi, sest olen seda mõned korrad lugenud, aga seda on tublisti harvemini, kui kord kuus. Urvaste kirik on väga vajalik kogukonna ja koguduse jaoks ning teeb tänuväärset tööd. Rohkem tähelepanu vajaks Urvaste kiriku sisemine heakord.

-Tervis ja heaolu on parem kui kogu kuld ja terve keha on parem mõõtmatust rikkusest. (Srk 30:15 )

Aitäh omalt poolt kõigile, kes võtsid vaevaks ohverdada aega küsitlusel osalemiseks. Mõtleme ja palvetame, et kõik saaks paremaks.

 

Üllar Salumets

Urvaste koguduse õpetaja

 

Kirik ja kogudus

Kirikuküla, 66512 Urvaste, Võrumaa

+372 511 8271

urvaste@eelk.ee

Annetus kogudusele

SEB pank:
a/a: EE981010402011463004
Saaja: EELK Urvaste kogudus

Swedbank:
a/a: EE062200221010554707
Saaja: EELK Urvaste Püha Urbanuse kogudus

Välisviited

EELK koduleht

Piibel net