KÜSK toetus

kysk logo eecompany_logo

KÜSK on toetanud meie projekti Urvaste koguduses pakutavate teenuste mitmekesistamiseks 11 025,18 euroga. Antsla vald on toetanud seda projekti omaosaluse tasumisega 632,90

Projekt kestis 01.09.2018 – 31.10.2019

Projekti meeskonda kuulus 9 inimest (projektijuht Üllar Salumets , konsultant Ruuta-Ruttas Küttim, konsultant Evelin Kostabi, Antsla valla esindaja Malle Kodu,  meeskonna vabatahtlikud Aivar Küttim, Vaido Ermel, Leelo Naaber, Virve Üprus ja Marje Tanilas).

Projekti eesmärk oli välja töötada Urvaste pastoraadis pakutavate teenuste mitmekesistamise plaan, kirjeldada teenuseid, klientide vajadusi arvesse võttes ning teha ettevalmistused teenuste pakkumiseks sobivate ruumide nõuetekohase remondi ja sisustuse tellimiseks ning vajaliku personali värbamiseks või koolitamiseks.

See kõik aitaks kaasa koguduse diakooniatöö ja ühiskonnatöö eesmärkide saavutamisele. Ühtlasi tugevdaks koguduse ja piirkonna elanike koostööd ja suurendaks Urvaste kogukonna elujõulisust.

 

Projekti põhieesmärk saavutati. Teenuste mitmekesistamise jaoks on kogukonnas vajadus olemas, ka vald partnerina on valmis kaasamõtlema ja panustama. Käesoleval hetkel pakutakse teenuseid millega saab praegu kasutuskõlblikes ruumides teenida omatulu:

 • Pastori köök
 • Puhketuba
 • Kangatuba

. Lastetuba

 • Hubane tuba ja
 • Raamatukogu
 • Kaminasaal
 • Sõnumisaal

 

Kogukonnale, eelkõige eakatele, on kavas pakkuda järgmisi teenuseid:

 • suhtlemisvõimaluse ja kokkusaamise pakkumine ning võimaldamine
 • toidu valmistamine ja ühised lõunad
 • pesu pesemine
 • lauamängud (lauamängu turniirid)
 • käsitöötuba
 • eakate sünnipäevade tähistamine
 • raamatukogutoa teenus

. arvuti kasutamine ja internet

 • Pastoraadi kohvik pühade, kontsertide jm sündmuste puhul, mil inimesed suuremal hulgal kohale tulevad.

Järgmised arenguvajadused on eelkõige seotud pastoraadi seni korrastamata osa renoveerimisega puuetega inimeste vajadustele vastavaks. Kuna ruumide spetsifikatsioonid ja teenused on juba läbi mõeldud, siis on vaja leida sobiv rahastaja tööde teostamiseks. Kui ruumid on korrastatud, on juba võimalik alustada ka päevahoiuteenuse pakkumisega.

Korralikult kavandatud ja juhitud projekt aitas selgemini paika panna senised prioriteedid ja lisaks aru saada omatulu teenimise võimalustest, mida seni  pole arvestatud.Nende projekti tulemuste kestma jäämiseks on oluline:

 1. Omatulu teenimiseks hoida kodulehel ajakohast informatsiooni pastoraadi ruumide kasutamise võimaluste kohta (teenuste hinnakiri)
 2. Omatulu teenimiseks muuta kindlaks traditsiooniks külaliste kostitamine pastoraadis pühade, kontserdite jm ürituste ajal
 3. Kogukonna liikmete heaolu tagamiseks ja valla püsiva toetuse saamiseks tagada üks kindel päev (ja kellaajad) nädalas, mil pastoraadi uksed on avatud kogukonna liikmetele suhtlemiseks, teenuste osutamiseks, supiköögi teenuseks jne.

Loodan, et see töö ja vaev kannab head vilja ning on õnnistuseks meie rahvale.

Üllar Salumets