Maksumäärad

Juhatuse poolt kinnitatud muud maksumäärad
Koguduse sõiduauto Citröen Berlingo tasu on 0,20 €/km

Ratastraktorite kasutamine: T-40 20.- € ja T-25 15.- € tund

Kalmistulõiv 7.- €.

Kiriku kasutamine laulatuseks 20.- €.

Kirikus matus mitteliikmel 7.- € ja mitteliikme surnu hoidmine kirikus 1 ööpäev 7.- €.

Apostel Paulus kirjutab:” Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning et te oleksite rikkad iga teo tarvis, …” 2Kr, 9: 8