Liikmeannetus

Toeta kogudust liikmeannetusega!
Liikmeannetus on iga koguduseliikme aukohus ja see on väga oluline panus koguduse majanduslikku toimetulekusse. Liikmeannetuse soovitatavaks suuruseks Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus on 1% annetaja aastatulust. 2014. aastast on Urvaste koguduse liikmeannetuse soovituslik määr alates 15 eurost aastas, kuid loomulikult võib inimene annetada ka suurema summa. Paljud koguduseliikmed on juba sõlminud pangakontoris või internetis liikmemaksu püsimaksekorralduse lepingu. Eesti Vabariigi tulumaksuseaduse § 27 järgi saab iga inimene kirikule tehtud nimeliselt annetuselt tulumaksu tagasi. Kui koguduses on olemas annetaja isikukood, siis saadetakse nimeliste annetajate kohta teade maksuametile. Sel juhul lisab maksuamet annetussumma juba eeltäidetud tuludeklaratsioonile ja selle pealt arvestatakse tulumaks tagasi. Liikmeannetust on võimalik teha järgmiselt:
1. Tasuda Urvaste koguduse kantseleisse sularahas, saades vastu makset tõendava kviitungi, vastav märge tehakse ka teie liikme- kaardile.
2. Maksta sularahas kirikuvanemale, kes toimetab selle koguduse kantseleisse.
3. Annetused, liikmemaksud ja kalmistuplatsi tasud võib teha pangaülekandega:

SEB a/a EE981010402011463004
Saaja: EELK Urvaste kogudus

Swedbank a/a EE062200221010554707
Saaja; EELK Urvaste Püha Urbanuse kogudus.

Maksekorraldusele palume märkida annetaja ees- ja perekonnanimi, aadress ning selgitusse ülekande otstarve nt. “Liikmeannetus”. Pangaülekande korral saab kantseleist küsida märget liikmekaardile.
4. Pangas saab sõlmida igakuise püsimaksekorralduse, mis võimaldab liikmeannetust tasuda osade kaupa. See aitab muuta koguduse laekumised stabiilsemaks ja on ka kõige soovituslikum viis liikmeannetuse tasumiseks. Põhjuseks on ka, et sularaha panka viimine maksab ja see on juba lisakulutus.
Suur tänu mõistmise, armastuse ja ohvrimeelsuse eest!