EELK Misjonikeskus

 on korraldanud Piibliõppe kursust Põltsamaal neli aastat. Oleme läbi aastate üheskoos kasvanud. Nende aastatega on 80 inimest saanud julgustatud rohkem ennast panustama koguduse tegevuses. Seitse inimest on saanud südamesse soovi asuda õppima teoloogiat. Kõik on tunnistanud, et nad on saanud tugevama sideme Jumalaga. Mitmed on tulnud sisemise segadusega ja leidnud koos käies enda jaoks vajalikud toetuspunktid. Kõrvaltvaatajana on olnud väga huvitav jälgida inimeste arengut, näha kuidas usu tunnistamise julgus kasvab. Tahame seda head ja õnnistusrikast tööd jätkata. Oleme valmis alustama järgmist kursust. Oodatud on kõik inimesed. Eelnevalt on olnud osalejaid ka teistest konfessioonidest ja üks inimene, kes ei olnudki veel ühegi koguduse liige. Kursus toimub jaanuarist novembrini (v.a juuni – juuli). Kohtumisi on üheksa. Alustame reede õhtul ja lõpetame laupäeva pärastlõunal, iga kord on kuus akadeemilist tundi loenguid. Reede õhtul on piiblitund. Aastas on kavas läbi võtta järgmised teemad: religiooni mõiste ja arengusuunad, Piibel, Piibliraamatu kujunemine ja jaotus, Kolmainus Jumal ja mida Piibel ütleb Jumala kohta, ajalooline Jeesus ja Jeesuse õpetus, algkristlus, kiriku õpetus, kiriku ajalugu, konfessioonid, jumalateenistuse kord, kirikukalender, usuelu (vaimulik eluviis). Selleks palume läbiviijateks vastava teema kompetentsemad lektorid nagu Aarne Hiiob, Vallo Ehasalu, Urmas Nõmmik, Eenok Haamer, Peeter Paenurm, Kaido Soom, Jaan Lahe jne.Kursuse maksumus kokku (9 kuud) on 315 eurot. Osavõtumaksu võib maksta ühe kuu kaupa (a’35 eurot). Igas koguduses on kindlasti neid, kes oleksid sellisest enesetäiendamisest ja vaimulikust kasvamisest huvitatud. Mina algul arvasin ka, et ei oskagi kellelegi väga ettepanekut teha. Nüüd olen innustanud juba seitset inimest ja tundub, et huvi kasvab. Juurust ja Rakverest on rohkemgi osavõtjaid olnud. Inimesi tuleb julgustada! Toetage neid ja saate endale head abilised. Lisainformatsiooni saab lugeda Eest Kiriku lehtedest 26. detsember 2018 Nr 52 , 3. jaanuar 2108 Nr 1. Sarnaseid artikleid on veelgi. Otsi näiteks veebiväljaandest. Registreerimine kestab 21. jaanuarini. Täpsemat infot kursuse ajakava ja osalemistingimuste kohta saad küsida Markus Haamerilt (projektijuht) telefonil 56 246 717, markus.haamer@eelk.ee