Raamatukogu

Koguduse raamatukogu.
Avatud koguduse kantselei lahtioleku aegadel: teisipäev, kolmapäev, reede ja pühapäev kell 9.00-11.00. Raamatukogu rajati 1990 aaastal, kui Urvaste mailt pärit ja 1944 aastast võõrsil (peamiselt Torontos) elanud Heino ja Elsa Vellner pärandasid oma 400 eksemplari raamatuid, fotosid, ajakirju Urvaste kogudusele. 1999 a. lõpus hakati raamatuid arvele võtma. 2000 aasta kevadel kinkis koguduse liige M. Nummert 620 eksemplari raamatuid. Raamatukogus on arvele võetud trükiseid (seisuga 9.märts 2010) 2257 ja 70 Kannukese käsikirjalist eksemplari. Arvele on võetud enne 1940 aastat ilmunud teostest 319 eksemplari, arvele võtmata on ajalehed ja ajakirjad. Peamiselt kuuluvad kogusse raamatud, aga on ka ajakirju- ajalehti aastakäikudena korrastatud, samuti helikassette jutlustega ja fotoalbumeid. Erikollektsiooniks võib nimetada enne 1940 a. ilmunud raamatuid. Tuntud usuteadlase Robert Kannukese masinkirjas teosed peaksid olema ka omaette väärtus. Raamatud on kallid ja igaüks ei suuda muretseda endale raamatuid. Koguduse raamatukogusse on talletatud ka varem ilmunud kirjandus mida kusagilt enam osta ei ole. Kogudus ostab regulaarselt uut vaimulikku kirjandust, arvestades rahalisi võimalusi. Muud raamatud (teaduslik, populaarteaduslik ja ilukirjandus) on koguduse raamatukogule kingitud. Kogudus peab oma kroonikaraamatut, kuhu kogutakse süstemaatiliselt koguduses toimuv ja kogudusega seotud info (2008 aastaga lõpeb 5. raamat). Raamatuid laenutame heameelega kõigile. Raamatukogu korrasoleku eest kannab hoolt koguduse liige Ilme Kasak. Raamatud on süstemaatilis-alfabeetiliselt korraldatuna riiulitel raamatukogu toas. 2009 aastal oli 45 registreeritud lugejat. Raamatukogu eesmärk-ajalooline ja kaasaegne vaimulik kirjandus on lugejale kättesaadav. Vaimuliku kirjanduse lugejaskond on kasvanud. Lähiaja plaanid-jätkame uue kirjanduse ostmist ja kogumist ning selle laenutamist kõikidele soovijatele. Proovime suurendada vaimuliku kirjanduse lugemist.