Koguduse elust

IMG_0006

Koguduse nõukogu koosolek

Koguduse õpetaja Üllar Salumets
Aasta algus on kiriku juures aruannete ja plaanide tegemise aeg. Aru tuleb anda kirikuvalitsusele, vallavalitsusele aga ka Jumalale, sest Temalt tuleb ju tegelikult kõik- elu, tervis ja õnnistus tööle. Seepärast tasub tuua tänu Jumalale ja kõigile, kellega koos oleme käinud läbi vana aasta ja kellega koos läheme vastu uuele. Kirikusse toovad inimesed oma mured ja rõõmud. Palju nendele on tulnud leevendust ning kellele on Jumal vastanud teavad asjaosalised ise. Tahan tuua välja mõnda koguduse eelmise aasta statistikast. Jumalateenistusi Urvaste kirikus oli 68, millest armulauaga oli 52 ja keskmine kirikuliste arv oli 40,4. Koguduses kokku peeti 152 jumalateenistust Antslas, Heimtalis, vanadekodudes ja kalmistutel mille keskmine külastajate arv oli 26,8. Ristiti 66 inimest keskmise vanusega 16,2 eluaastat. Leeris käis 37 inimest ja nende keskmine vanus oli 29,8 eluaastat. Laulatati 8 paari koos abielu registreerimisega (Urvaste kirikus 4, Heimtalis 3 ja üks kodus). Maeti 73 inimest kellest kõige vanem mees oli 100 aastane Bernhard Kerge ja vanim naine oli 99. aastane Miralda Lõhmus. Mõlemad maeti kirstus Urvaste surnuaiale. Pühitsemistalitusi toimus 9. Muusikatöös jätkus laulukoori tegevus, kuid muretsema paneb laulukoori kõrge keskmine vanus 66. Kogudus on hoidnud orelit ja lasknud igal aastal teha hoolduse. Kriisade III orelifestivali raames toimus kirikus orelikontsert mida loodame ka uuel aastal läbi viia. Laste ja noortega on püütud pidada kontakti. Koguduses toimib pühapäevakool, kus koos käib 10 last. Suvel toimus laste ja noorte laager. Lastele valmis väike vihik „Saa tuttavaks- Urvaste kirik“, mille väljaandmist toetas Muinsuskaitseamet. Kalmistu peavärav restaureeriti muinsuskaitse ja Paul Uibopuu juhtimisel, jäänud on veel kevadeks värava kohale teksti taastamine. Möödunud aastal paigaldasime veevõtukraani tööriistakuuri juurde. Sügisel langes vesi tiigis väga madalale, nii et vett sealt septembrist enam ei saanud. Surnuaia keskel asuvast 5 t. veevaadis vett jätkus, sest oli vihmane suvi. Ragn-Sellsi 2,5 tonnised prügikonteinerid kogu prahti, mis kalmistult tuleb, ära ei mahuta. Seepärast on kalmistul 3 puulehtede panemiseks kompostihunnikut, sest puulehti, mulda ja oksi konteineritesse panna ei tohi. Me pole valvet konteinerite juurde seadnud ja loodame, et kalmistukülastajad prahi ise ära sorteerivad. Samuti ei tohi kompostihunnikutesse visata plastikut ja klaasi. Puulehed tuleb kilekotist välja võtta ja kilekott konteinerisse viia. Suurem probleem on vanade pärgade ja kimpudega, mis sisaldavad plastikut. Parem on need visata konteinerisse. Suvel oleme tellinud ka liiva, et inimesed saaksid seda hauaplatsile panna. Eelmise aasta lõpus kuulutas juhatus välja idee konkursi kalmistu kõrvalväravate projektiks. See mõte on tekkinud sellest, et Urvastes soovitakse oma lähedasi lahkunuid ikka läbi peavärava kalmistule tuua. Viimastel aastatel on aga järjest rohkem soovitud matuseautoga hauale lähemale sõita. Sellest tulenevalt mõtles juhatus esialgu leida idee ka kalmistu kõrvale teha värav või väravad mille kaudu on sobilik lahkunud kalmistule kanda. See konkurss jätkub. Kalmistu haldamiseks vajaminev raha tuleb Urvaste vallalt (6000 eurot) ja platsiomanikelt(2700 eurot) ning puudujääv osa Urvaste koguduse eelarvest (1000 eurot). Koostöös külaseltsiga on toimunud veebruaris külakoosolek pastoraadis, kevadel „Teeme ära“ talgupäev õunaaias, kirikupargis urbanipäeva laat ja Marie Heibergi sünniaastapäeva tähistamine. Majanduslikult on koguduse sissetulekud võimaldanud elada nii, et võlgu pole jäädud, kuid investeeringuteks raha ei ole. Varasemate aastate jäägi arvelt on saadud viimased kaks aastat elada üle nii, et kulud on ületanud tulusid. Koguduse liikmete arv 1900 kellest eelmisel aastal tasus liikmemaksu 484, mille keskmiseks liikmeannetuseks tuleb 16,8 eurot. Riigi toetust me ei saa, loodame ainult oma headele liikmetele ja toetajatele. Koguduses on vabatahtlike abiga väga palju tehtud. Oleme saanud inimestele jagada riideid, laenutada invaabivahendeid, ülemöödunud aastal ka toiduabi.
Sellel aastal on plaanis tegevust jätkata. Korraldada talguid kiriku ja kalmistu korrastamiseks, jätkata pastoraadi remonti, esitada Urvaste kiriku katuse restaureerimise projekt, aidata kaasa orelifestivali ja urbanipäeva toimumisele. Pidada jumalateenistusi, piiblitunde, talitusi, kalmistupühi ja palvusi. Plaanis on kalmistu tööriistakuuri ja peatee korrastamine ja peavärava teksti taastamine. 14.-21. august toimuvad Võru praostkonna misjonipäevad. Saksamaalt Paderbornist saabuvad külalised 12.-15. august ja nende majutamine kodudes (kes soovivad külalisi võõrustada, andke teada). Ootame kirikukoori uusi lauljaid ja loodame pakkuda lastele pühapäevakoolis palju huvitavat. Suvel korraldame lastelaagri ja ootame sinna tuttavaid ja kaugemaid lapsi. Samuti avada kirik suvekuudel teelistele.