Kalmistu kroonika

Urvaste surnuaia kroonika.

1799 a. pühitsetakse surnuaed.

1921 a. pühitsetakse viimane surnuaia laiendus lõuna poole.

1921 a. kaardistatakse surnuaed (A. Tell)

1921 a. koguduse nõukogu otsustab, et uuele surnuaia osale võivad koguduse liikmed päriskohtasid osta, ainult selle täiendusega, et õigused päriskoha kohta on ostjal niikaua, kuni ta koguduse liige on.

8.09.1921 a. valitakse kabelivahiks ja kellameheks Johannes Pallits. Enne teda oli kabelivahiks Juhan Glockmann

1932 a. ehitatakse praegused surnuaiaväravad

1934 a. ehitatakse uus kantsel praegusele kohale

1935 a. nõutakse kõikidel matuseaia krundiomanikel dokumentaalselt omandiõigust tõestada.

1935 a. valmistatakse uus surnuaiakaart koos kasutamata maa-ala planeeringuga.

1938 a. valitakse uueks kirikumeheks-surnuaiavahiks Eduard Press

1938 a. lastakse ehitada kaev surnuaiale sügavusega 15 jalga. Kaevumeister A.Noortoots. Kaevupumba seadis töökorda V. Sulg ja pumbapalgid osteti H.Jõõraselt.

1939 a. tehakse surnuaiale prügikastid.

1940 a. müüb kogudus osa kiviaia kive killustikuks.

1940 a. valmib koguduse rentniku-surnuaiavahi maja.

1940 a. annab koguduse juhatus J. Niidile kauplemisõiguse kiriku ja surnuaia juures.

22.09.1940 a. otsustab juhatus, et edaspidi jääb matmisplatside müümine ja kättenäitamine köstri hooleks.

1941 a. otsustatakse kirikumehe (H. Kõivisto) ülesannete hulka jätta ainult kiriklikud tööd. Surnuaial oleks ainult näidata platsid, niikaua kuni selgub, kuidas laheneb surnuaia asi ülemaaliselt.

01.04.1941 a. ilmub juhatuse koosolekule Urvastesse surnuaeda üle võtma Urvaste Valla Täitevkomitee poolt H. Zirel. Vastava akti põhjal antakse üle ka sinna kuuluv vallasvara, samuti matmispaiga kassa 527 krooni ja 91 senti.

10.08.1941 a. otsustab juhatus surnuaial jalgteed ära puhastada oma kuludega.

1942 a. on nõus J.Pallits ja A. Sokk vanalt surnuaialt saadava heina eest ära tegema kõik tööd , mis suvel surnuaial vaja teha on.

1947 a. H. Kõivisto teatab, et sõja ajal on surnuaia matmispaikade plaanid ja surnute registreerimise raamatud kaduma läinud.

1948 a. valmib surnuaiakaart. Autorid E.Keller ja Kähr.

1948 a. asub köstri ametisse Jaan Allikvee, kes asub tööle ka Valga kommunaali alluvuses Urvaste surnuaiavahina.

1988 a. peale abikaasa surma võetakse surnuaiavahina tööle Valve Allikvee.

1994 a. tagastab Urvaste Vald surnuaia kogudusele.

1994 a. kehtestatakse kalmistulõiv ilmalikelt matustelt

1995 a. korrastatakse surnuaiaväravad.

1995 a. kehtestatakse kalmistulõiv kõikidelt matustelt.

1998 a. kehtestatakse surnuaia kasutamise eeskiri.

1999 a. valitakse konkursi korras surnuaiavahiks Aimar Salumets.

1999 a. valmib digitaalne Urvaste surnuaiakaart (OÜ WeW)

2000 a. taastatakse kasutamiskõlblikuks kabel. Pühitsetakse Hingedepäeval.

2000 a. ehitatakse esiküljele kiviaed (R.Potter)

2002 a. kehtestatakse matmisplatsi kasutamisõiguse omandamise ja kasutamise kord.

2002 a. pühitsetakse kapitaalselt remonditud kalmistu kantsel. Remont R. Potter.

25.11.2002 a. hakatakse olemasolevaid platse dokumenteerima ning väljastatakse matmisplatsi raamat, kusjuures platsi kasutamisõigust tuleb iga viie aasta tagant pikendada.

2006 a. juhatus otsustab: matmisplatsid, mis pole registreeritud 01.06.2006 ja kui hauaplats on risustunud ning hauatähised lagunenud, loetakse see mahajäetuks.

2007 a. surnuaiatagune ala puhastatkse prügist ja ehitatakse teenendustee. Tellitakse prügiveoteenus Ragn-Sells AS

7.11.2007 a. koguduse nõukogu otsus Urvaste kalmistu matmisplatsi valdamise pikendamise korra kohta