Kalmistu

 

Urvaste kihelkonnakalmistu on pühitsetud 1772 aastal. Kalmistut haldab alates 1994 aastast EELK Urvaste Püha Urbanuse kogudus. Kalmistu asub Kirikumõisa kinnistul. Selle pindala on 5,2 ha, millest 4,4 ha on kaardistatud. Looduses ümbritseb kalmistupiiri endise kiviaia alus.

1999 aastal toimus digitaalne kalmistu kaardistamine, kuhu märgiti kõigi olemasolevate matmisplatside piirid ning hauasambad ja plaadid. Alates 2002 aasta igavikupühapäevast on matmisplatse hakatud valdaja nimele registreerima. Sellega konkretiseeritakse suhted kalmistu omaniku ja platsi valdaja vahel ning kaardile märgitakse matmisplatsi raamatu number. Matmisplatsi raamatu saaja nimi ja andmed registreeritakse Urvaste kalmistu matmisplatsi valdajate registris. Matmisplatsi valdaja kohuseks on märkida raamatusse kõigi platsile maetute nimed. Koguduse nõukogu on kehtestanud kalmistuplatsimaksu, mida tuleb tasuda iga viie aasta järel. Seda saavad tasuda need, kes on platsid registreerinud. 2020 aasta lõpuks oli registreeritud 955 platsi (vaata tabelit). Isikutel kellel täitub 2021 aastal 5 aastat matmisplatsi registreerimisest või viimasest pikendamisest ja on väljastatud matmisplatsi raamat, pikendatakse matmisplatsi valdamisõigust vastavalt hauakohtade arvule, üks hauakoht (1,2x2,5) aastas maksab 1,25 eurot. Sama tariif kehtib ka neile, kes soovivad võtta olemasolevat platsi arvele või uut platsi oma nimele. Piirmääraks ühel isikul jääb 25 eurot viieks aastaks.

1994 aastast kehtib ka kalmistulõiv ( 10 eurot), mis tuleb tasuda matuse puhul enne hauakaevamise loa saamist.

2019 aastal laekus kalmistu eelarvesse platsivaldajatelt 3046 eurot ja kalmistulõivust 430 eurot.

Urvaste kalmistu majandamisel on suurt rahalist abi andnud Antsla vald, 2020 aastal 12000 eurot.

2019 aasta sügisel Antsla valla toetusega uuendati kalmistu parklat ja ehitati tee vasakule küljele (Urvaste mõisa poolne külg), mis on nüüd läbitav aastaringselt. Samas alustati tee rajamist Uhtjärve poolsele nõlvale, et sealt saaks masinatega prahti vedada. 2021 aastal loodame jätkata kalmistuküljele tee täitmist kruusaga, kalmistu ette valgustuse kaasajastamist, töövahendite uuendamist, kiviaia ehitust, kalmistu hoolduskava täitmist, matmisplatside registreerimist. Ka liitub Urvaste kogudus üleriigilise kalmistute elektroonilise portaaliga HAUDI.Pärast andmete sisestamist meie kalmistu kohta on need leitavad aadressil www.kalmistud.ee

Soovin, et Urvaste kalmistu oleks rahupaigaks kõigile, nii neile kes seal mullas puhkavad, kui ka neile kes hoolitsevad nende viimse puhkepaiga eest. Andku Looja kõigile jõudu ja oma õnnistus.

Kalmistu registreerrimine       Kalmistumaks

Üllar Salumets

Koguduse õpetaja

Pealesõjaaegsed kalmistu kaardid (1948).

kalmistu 1kalmistu 2kalmistu 3