Kalmistu

Urvaste kalmistu.

Meie esivanemad on valinud väga kauni koha omastele viimseks puhkepaigaks. 1792. a. IMG_5252pühitseti Urvaste praegune surnuaed, mis on laienenud järjest kiriku poole. Surnuaeda ümbritseb kiviaed. Osa kiviaiast on taastatud ja esiküljele uus ehitatud.Viiekümnendatel aastatel veeti kiviaiast kive Antslasse linavabriku ehituseks. Surnuaiale oli määratud ka tagavaramaa, mis ulatus Uhtjärve äärde. Surnuaia praegused väravad ehitati 1935. a. Urvaste surnuaed kaardistati 1949. ja 1999. a. Nendel kaartidel puuduvad platsiomanike nimed. 2002. aasta lõpust alates on jagatud platsivaldajatele matmisplatsi raamatuid. Sellega on konkretiseeritud suhted kalmistu omaniku ja platsi valdaja vahel ning kaardile märgitakse, kellele plats kuulub. Väga paljud platsiomanikud pole veel omaste platsi registreerinud ja väga paljudel platsidel puudub ka hooldaja. Urvaste surnuaia majandamiskulud on olnud minimaalsed, sest koguduse eelarve on väike. Kui surnuaed tagastati 1994 a., siis seadis tollane juhatus sisse kalmistulõivu, mis tuleb maksta matuse puhul enne hauakaevamise loa saamist. Samuti laekub surnuaiapühal annetustena lisa. Iga aastaga on kasvanud omavalitsuse toetus. Surnuaial prügiga võitlemine on kestnud läbi aegade vahelduva eduga tänaseni. Prügi on muutunud. Väga palju tuuakse nüüd surnuaiale plastikut pärgade ja küünaldega ning kilet ja klaasi. See on hakanud silma riivama ja nii see enam kesta ei saa. Prügi tuleb sorteerida ja panna surnuaial selleks ettenähtud kohta. Urvaste surnuaed on ilusal kohal, ja et prügi seda ilu ei võtaks, tuleb paljudel leppida prügi tõstmisega kaugIMG_5253emale. Urvaste surnuaias pole masinatega võimalik igale poole juurde pääseda. Uhtjärve poolset külge saab korrastada peaaegu ainult käsitsi. Surnuaia vasak külg on prahist puhastatud ja on ehitatud juurdepääs. Prügikaste pole võimalik igale poole paigutada ja pealegi on kaks nendest talve jooksul varastatud. Kalmistu külastajad saavad kasutada tööriistakuuris olevaid töövahendeid: rehasid, labidaid, kärusid, ämbreid ja kastekanne. Seal tööks mitteleiduvaid vahendeid saab laenutada pastoraadist. Tahan tänada kõiki abivalmis inimesi ja palun kõigilt surnuaia külastajatelt korra hoidmist.

Üllar Salumets

Urvaste surnuaia kroonika

Urvaste surnuaia eeskiri

Urvaste kalmistu kaart 1948

Kalmistu hetkeolukord 2016