Teile on sündinud Päästja!

baby-jesus-mary-joseph-by-dewey-623x400Jumal armastab inimest. Seda võime kogeda jõulusündmuses, mil Kristus sai inimeseks. Kristus oli valmis alanduma ja tulema siia maailma, et inimesi päästa. Nimi Jeesus tähendab Issand on abi, Issand päästab. Nii annab see nimi ka seletuse jõulusündmusele, mis tähendas Päästja sündi. Millest päästab Jumal meid ja kas vajame päästet? Päästmist vajab see, kes on hukkumas ega saa ise enda aitamisega hakkama. Tavaliselt tuleb päästeamet kohale, kui on tulekahju või muu suurem õnnetus. Iga inimese elus on hetki, mil ta tunneb, et ei saa ise hakkama. Oleme nõrgad. Meid hirmutavad haigused ja surm. Keegi meist ei või vaadata puhta südamega Jumalale otsa ja öelda, et kõik on hästi. Just selleks saatiski Jumal oma Poja siia maailma, et meid päästa. Päästa kuradi, patu ja surma meelevalla alt. Võtame aega lugeda Piiblit ja mõtelda nende pühade tähenduse üle. Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis esivanematele prohvetite kaudu, on nüüd päevade lõpul meile rääkinud Poja kaudu. Hb. 1:1
Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan
teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus. Ja see on teile tunnustäheks: te leiate lapsukese mähitud
ja sõimes magavat.” Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas:
„Au olgu Jumalale kõrges
ja maa peal rahu,
inimestest hea meel!”
Ja sündis, kui inglid olid nende juurest ära läinud
taevasse, et karjased ütlesid üksteisele: „Läki nüüd Petlemma, et
näha saada seda, mis on sündinud, mis Issand on teatanud meile!”
Lk. 2:10-15
Karjased asusid teele, et veenduda, kas see ingli sõnum vastab ikka tõele. Nii tuleb ka meil asuda uue aasta teele usus ja lootuses koos oma Päästja Jeesuse Kristusega. Lauldes kauneid jõululaule:
On aastasajad rännatud
Petlemma jõulurada;
on muistset valgust otsitud,
kui eksis, murdus süda…
Seal säras ikka armukiir,
seal algas kauni koidu viir –
öö muutus elupäevaks. KLPR 26
Rõõmsaid jõulupühi ja õnnistatud Issanda aastat 2016 soovib Urvaste kogudus