Head EELK vaimulikud, kirikumuusikud, kiriku ja koguduste töötegijad ning liikmed!

Kallis kirikurahvas!

EELK konsistooriumi otsuse põhjal 02.04.2019 on mul rõõm ja heameel esitada kirikurahvale ja kõigile uue lauluraamatu koostamisest huvitatud kaasmaalastele tutvumiseks ning avalikuks ja ühiseks aruteluks uue lauluraamatu kontseptsiooni kavand, mille on koostanud EELK lauluraamatukomisjon. Kontseptsiooni kavandile on lisatud ka lühem variant ehk väljavõte, mis sisaldab üksnes lauluraamatukomisjoni põhimõttelisi kontseptuaalseid otsuseid uue lauluraamatu koostamiseks. Lauluraamatu kontseptsioon esitatakse Kirikukogule heakskiitmiseks novembris 2019.

Tänan kõiki, kes ühel või teisel viisil on andnud oma panuse lauluraamatu kontseptsiooni koostamisse, hoidnud seda tööd oma palvetes ja sellele kaasa elanud.  Palun saata oma tähelepanekuid, täiendusi ja parandusettepanekuid lauluraamatu kontseptsiooni kavandi osas Siret Rutikule hiljemalt 1. septembriks 2019 aadressil siret.rutiku@etag.ee. Ühtlasi palun korraldada lauluraamatu kontseptsiooni teemalisi arutelusid ja sümpoosione kogudustes, praostkondades, konverentsidel ja koolitustel, et valmiv kontseptsioon leiaks meie kirikus võimalikult laia kõlapinna ja selle põhjal koostatav lauluraamat võiks teenida kogu meie kirikut, tunnistada Kristusest meie rahva keskel ja ülistada Jumalat Püha Vaimu väes.

EELK uue lauluraamatu kontseptsiooni kavand

Väljavõte EELK uue lauluraamatu kontseptsiooni kavandist

Õnnistatud Kristuse kannatamisaega soovides

Marko Tiitus

EELK jumalateenistuselu ja hariduse assessor

EELK lauluraamatukomisjoni esimees

53413394

marko.tiitus@eelk.ee