Tänu

Tänu, tänulikkus
Aime Animägi

Julged Sa öelda, et sinagi eksida võisid? Jaksad Sa olla alati homsesse teel? Oskad Sa näha detsembrikuus õunapuuõisi? Kui see on nõnda, siis tõesti me elame veel. Uuringutest on selgunud, et tänulikud inimesed on aktiivsemad, optimistlikumad ja õnnelikumad. Nendega tahetakse rohkem suhelda ja sõbraks saada. nendel on vähem depressioone, kadedust, ahnust, alkoholismi, haigusi ja vähem materiaalseid püüdlusi. Tänulik laps on koolis rõõmsameelsem, tal on kõrgemad eesmärgid, paremad teadmised, ta on rahulolev oma sõprade ja perega, ei nurise ega virise. Kust saab laps tänuliku meele? Ikka oma lähedastelt, kes talle seda kõike õpetavad ja on ise eeskujuks. Alati on kahju inimestest, kes ei ole oma eluga rahul, aina virisevad ja nurisevad. Kui uurida natuke, siis põhjust olla tänulik oleks kõigil inimestel küllaga. Nurisev inimene muutub nagu pimedaks, kes enda ümber ei näe midagi ilusat ja head. Miks inimene muutub selliseks? Sest ta võrdleb ennast teiste inimestega, mis on väga vale ja ohtlik tee. Nii hakkab kasvama kadedus, mis teeb inimese aina rahulolematumaks. Ta on rahutu, tal on kõigega ja kõigiga asja, tal on lihtsalt halb olla ja see haigus aina süveneb ja süveneb. See on nagu nõiaring, millest on väga raske välja pääseda. Inimene hävitab ennast seest poolt, teeb endale kahju, kulutab oma jõudu halva enesetunde tekitamiseks. Sellest nõiaringist tuleb välja pääseda. Kuidas on see võimalik? Kõik on võimalik sellele, kes usub. Jumal kuuleb palveid. Usk avab tänulikule Taevariigi uksed. Usu olemas olu või selle puudumist näitab tänulikkus. On tänulik, järelikult usub! 10 terveks saanud pidalitõbistest tuli ainult üks tagasi Jeesust tänama, kuhu jäid aga üheksa? Kas on tõesti nii raske tänada? Kas Jumal vajab meie tänu? Arvan, et meie ise vajame seda kõige rohkem. Kõike seda head, mille eest me pole tänulikud, meil tegelikult ei ole. Tänamatus muudab tänamatule oleva olematuks. Selles maailmas pole kõige rikkamad need, kel on palju asju ja raha, vaid hoopis need, kes on tänulikud. Tänumeelt on vaja arendada juba väikesest peale. Tänulikkus muudab inimese maailma kauniks, rikkaks, tervemaks ja elusamaks. Kui tähelepanelikult ringi vataksime, möödunut meenutaksime, mõtleksime, mis meil on ja mida meile on kingitud, siis taipaksime kõik, kui palju on meil tänulikkuseks põhjust. Palju head on maailmas jäänud tegemata tänulikkuse puudusest. Uhked on harva tänulikud, sest nad arvavad, et pole saanud nii palju, kui nad on ära teeninud. See, kes vaid soovib saada, soovimata anda, on nagu see, kes püüab vaid kogu aeg sisse hingata. Tänulikkus voolab välja alandlikust südamest. Igal meist on palju põhjuseid tänuks. Nii üksikuna kui rahvana. Jumal on meid ülirohkesti õnnistanud. On aeg teda ülirohkesti tänada. See, kes taipab Jumala armu võrratut suurust, ärgu koonerdagu tänuga Talle. Rõõmustage alati, palvetage lakkamatult, tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses. 1Ts.5:16-18