Mihklipäevaks

Üllar Salumets

Jeesus nägi Naatanaeli enda juurde tulevat ja ütles tema kohta: „Ennäe, tõeline Iisraeli mees, kelles ei ole valet.”Naatanael küsis temalt: „Kust sa mind tunned?” Jeesus vastas ja ütles talle: „Ma nägin sind viigipuu all, enne kui Filippus sind hüüdis.” Naatanael ütles talle: „Rabi, sina oled Jumala Poeg, sina oled Iisraeli kuningas!” Jeesus vastas talle: „Kas sa usud vaid seepärast, et ma ütlesin sulle, et nägin sind viigipuu all? Sa saad näha suuremaid asju kui need.” Ja Jeesus ütles talle: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, te näete taevast avatuna ja Jumala ingleid astuvat üles ja alla Inimese Poja juurde.” Johannese 1:47-51. Aamen.

Peaingel Miikaeli päev ehk Mihklipäev on minu jaoks püha, kus tänan Jumalat Tema armu ja hoolitsuse eest, et ta on kinkinud meile ka rahu ja rõõmu. Täname ka Loojat selle eest, et me saame käia kirikus ning et Ta meie kogudusi   kaitseb. Millist vaeva peab Jumal inimese päästmiseks nägema? Johannese evangeeliumist võetud tekst kirjeldab Jeesuse esimeste jüngrite kutsumist ja seda,  kuidas Filippus rääkis Naatanaelile Jeesusest: „Me oleme leidnud tema, kellest on kirjutanud Mooses Seaduses ja Prohvetid: Jeesuse, Joosepi poja Naatsaretist.” Naatanael aga kahtleb ja vastab: „Mis võib küll Naatsaretist head tulla?” Filippus ütles talle: „Tule ja vaata!”  Naatanaeli nimi tähendab tõlkes „Jumal on andnud“ ja on teada, et ta elas Naatsareti lähedal Kaanas, kus toimus  ka Jeesuse esimene imetegu: vee muutmine veiniks(Jh. 2:1-11). Üheski apostlite nimistus tema nime pole, kuid leiame ta pärast Jeesuse ristisurma nende jüngrite seast, kes läksid tagasi oma endise elukutse juurde ja hakkasid kala püüdma( Jh. 21:2). Oletatakse, et ta oli üks Emmause meestest , kes kohtusid surnuist ülestõusnud Jeesusega koduteel. Ta võis kanda ka jüngrite seas teist nime. Naatanael on julge ja asub teele, et vaadata oma silmaga, tunda oma südames ja hinges Jeesust.  Jeesus näeb temas meest, kelles ei ole valet ega kavalust.  Ilmselt ei olegi see nii tavaline, sest kavalust ja valet on nii palju. Psalmist ütleb: “Õnnis on inimene, kellele Issand pahategu ei arvesta ja kelle vaimus ei ole kavalust.” (Psalm 32,2) Jeesus  teab temast juba kõike, see paneb Naatanaeli imestama. Kahekõne Jeesuse ja Naatanaeli vahel paneb meid mõistma,  et Jumal tunneb kõiki ja kõike ning Tema valikud on saladus, mis sageli tekitab  inimestes hämmingut. Imedeusk on aga tõelisele usule vaid eelastmeks. See äratab inimeses  huvi vaadata lähemalt ja uurida. Nagu Mooses põleva põõsa ees.  Nagu inimene, kes kogeb kirikus hetke tervendavat mõju oma olemisele ja tervisele. Jumalal ja Tema Sõnal on vägi aidata inimest igas olukorras. Kuid sageli tahetakse seda abi võtta vastu ainult korraks. Tuleb takistus, mis sisendab hirmu ja kahtlusi Jumala olemises. Peaingel Miikaeli päev ehk kõikide inglite püha tuletab meile meelde, et lootust ei tohi keegi kaotada. Ka rasketes olukordades, kus inimese usku proovile pannakse, ja see vana lohe meid hirmutama tuleb, on Jumal oma inglitega meid aitamas. Jumal teab ja tunneb kõike.  „Sest see pole nii, nagu inimene näeb: inimene näeb, mis on silma ees, aga Issand näeb, mis on südames.” (1Sm 16,7) Pastoraati tuli üks mees vana Piibliga ja soovis selle anda kirikule, sest keegi oli talle öelnud, et see toob kodus talle halba õnne. Võtsin selle raamatu imestusega vastu, kuid lugu on mul siiani meeles.  Kõhedust on tekitanud teine lugu, kus kodukülastusel voodihaige hooldaja hakkas rääkima ühest kirjast, mis oli ta vanaisale keegi andnud ja öelnud, et kanna seda taskus igal pool, siis ei taba sind õnnetus. Vanaisal oli kiri kaasas ka Vabadussõjas ning ta andnud selle kirja edasi pojale, kellelt omakorda oli kiri jõudnud järgnevate põlvedeni. Lõpuks julges viimane kirja omanik ta tol õhtul vaimulikule ära anda. Lugesin seda kirja. Tegemist oli justkui kellegi palvega põimituna Piibli tsitaatidega, milles oli ridade vahel peidus hirmu. Meil on tarvis hirmudes julgena usaldada Jumalat, Tema suudab meid üles tõsta, kanda ja viia sihile. Usul on suur eesmärk, mida teades saavad päevamured väiksemaks. Jeesus ütles seda Naatanaelile : „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, te näete taevast avatuna ja Jumala ingleid astuvat üles ja alla Inimese Poja juurde.” Naatanael tundis seda Piibli kirjakohta, milles Jaakob nägi Peetelis unenägu, kus maapinnale oli asetatud redel, mille tipp ulatus taevasse ja mis ühendas maa taevaga. Jumala inglid astusid seda mööda üles ja alla (1Ms28, 12).  Naatanael varem ei teadnud seda, et Jeesus Kristus on tulnud taevast, et anda maailmale elu.  Jeesus ise on meile see redel, mis on ühendanud taeva ja maa.  Jeesus ütleb: „Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama?“( Jh 14,2) Iga inimese elutee on erinev ja teid kuidas keegi võib leida Jeesuse on erinevad. Kellelegi räägib sõber Jumalast ja kutsub ta endaga kirikusse, mõni leiab raskes elusündmuses usu Jumalasse, mõni otsustab ise tulla ristimisele ja leerikooli,  kuid kõigi  kutsete või kutsujate  taga on tegelikuks kutsujaks alati Jeesus Kristus ise. Tema näeb ja tunneb meid.