EELK Võru praostkonna tervitus Keila kirikupäevadeks.

Eelmisel aastal toimusid misjonipäevad Võru praostkonnas. Need päevad kandsid head vilja. Meie teemaks oli “Kae üles” – ehk “vaata üles!” Moto on pärit piibli 121 psalmist kus laulik ütleb  1 Ma tõstan oma silmad mägede poole, kust tuleb mulle abi?  2 Abi tuleb mulle Issanda käest, kes on teinud taeva ja maa.

Laulude autor kutsub inimesi vaatama Jumala poole. Jumalale lootes saame rõõmsalt oma elus edasi minna.

Misjoni ja kirikupäevade mõte seostub Jeesuse misjonikäsuga. Väga tähtis on, et see käsk leiab ka meie kirikus teostamist.

Töötan Võru praostkonna Urvaste koguduses, kus elas ja töötas õpetaja Robert Kannukene, kes Urvastest lahkudes asus teenima Keila kogudust. Soovin Keila kogudusele ja kirikupäevadele rohket Jumala õnnistust. Võtame oma praostkonnas teid eestpalvetesse.

Õnnistussooviga

Üllar Salumets

EELK Võru praost