Juhatuse pressiteade

24.11 2019 toimus Urvaste pastoraadis koguduse juhatuse koosolek.

Arutusel oli   pakutavate teenuste hinnakiri (mis on lisatud pastoraadi alla). Teiseks päevakorra punktiks oli Urvaste kiriku katusetööd. Õpetaja on Muinsuskaitseametile esitanud lõpparuande. Urvaste kiriku katuse III etapp on läinud maksma 79100, 58 eurot. Muinsuskaitseametilt laekus 67 000, Antsla vallalt 6390, Võru vallalt 3000 ja korjandusest 2710,58 eurot. Kolmandaks päevakorra punktiks oli Urvaste kalmistuparkla. Antsla valla eelarvelise toetusega on Palmeks OÜ korrastanud ja täitnud aastaringseks kasutamiseks Urvaste kalmistu parklad ja teed summas 9608, 84. Tööde käigus veeti kalmistu eest ära vasakule küljele vana soojak, mida kasutati tööriistade hoidmiseks. Juhatus otsustas tööriistade hoidmiseks leida uue ja viisakama võimaluse, millega tegeletakse uue aasta alguses.  Neljandaks punktiks oli arutusel taotlused omavalitsustele. Koguduse õpetaja Üllar Salumets on esitanud kolm taotlust Antsla vallale.

  1. a) Urvaste kalmistu-      taotletav summa 13000  ja    projekti kogu eelarve 15100
  2. b) Pastoraadi teenuskeskus-  taotletav summa 400 ja projekti kogu eelarve  450 eurot= ei anta
  3. c) Urvaste kirikufassaadi  ja akende remont- taotletav omaosalus 5891,36 ja projekti kogu eelarve 57591, 36.

Juhatuse aseesimees Vaido Ermel on koostanud  taotluse Võru valda Heimtali kiriku toetuseks

Koosolek lõppes ühise palvega.