Uudised ja teated

Üleskutse vastata rahvaloendusel usku puudutavale küsimusele

Üleskutse vastata rahvaloendusel usku puudutavale küsimusele
Peapiiskop Urmas Viilmaa on saatnud kogudusele üleskutse. Lühidalt on üleskutse sisu
järgmine:
Rahvaloendus algab 28. detsembril ja kestab 28. veebruarini 2022. Rahvaloendus toimub
kombineeritud meetodit kasutades registripõhiselt ja valikküsitlusega. Rahvaloenduse tulemusi
hakatakse Statistikaameti poolt avalikustama 2022. aasta teises pooles.

Veebis saab rahvaloenduse küsimustikule vastata igaüks ajavahemikus 28.12.2021–
22.01.2022. Neid, kes veebis vastanud ei ole, kuid kuuluvad küsitluse valimisse, küsitleb
rahvaloendaja ajavahemikus 01.02.–28.02.2022 telefoni teel või külastades.
Arutelude tulemusel jõuti Siseministeeriumi usuasjade osakonnaga kokkuleppele, ethttps://rahvaloendus.ee/et
rahvaloendusel küsitakse ka usuga seotud küsimusi. Vastajatele esitatakse küsimus, kas
vastaja peab omaks mõnda religiooni. Kui inimene vastab jaatavalt avaneb detailsem valikloend
Eestis enim esinevate kirikute ja usuühenduste nimetustega.
Rahvaloenduse tulemused saavad olema kõige autoriteetsemaks allikaks meie rahva
suhtumise kohta ristiusku ja kirikusse. Eelseisva kümnendi jooksul kujundatakse just loenduse
tulemuste põhjal avalikku arvamust sellegi kohta, kas Eesti rahvas paigutab ennast kristliku
kultuurirahvana teiste Euroopa rahvaste hulka või eristame end kõigist meid ümbritsevatest
maadest sellega, et ei julge või ei tea omaks pidada ühtegi üldtuntud usku või kirikut.
Rahvaloendusel usuga seotud küsimus aitab jääda vastajal ausaks. Kelleltki ei küsita, kas
kuulutakse kirikusse või mõnda kogudusse, ega ka seda, kas ollakse ristitud või käiakse
regulaarselt kirikus. Vastajalt tahetakse teada, kas mõni kirik või uskkond on talle omane – olgu
kultuuriliselt, õpetuslikult või mõnel muul, ainult vastajale endale teadaoleval moel. Võiks öelda,
et rahvaloendusel selgub eestimaalaste usugeen. Kes peab omasemaks luterlust, nii ka vastata
saab. Isegi siis, kui koguduse liikmeannetus on tegemata.
Tunnistage oma kristlikku usku.
Täpsem info rahvaloenduse kohta on leitav

https://rahvaloendus.ee/et.

Kirik ja kogudus

Kirikuküla, 66512 Urvaste, Võrumaa

+372 511 8271

urvaste@eelk.ee

Annetus kogudusele

SEB pank:
a/a: EE981010402011463004
Saaja: EELK Urvaste kogudus

Swedbank:
a/a: EE062200221010554707
Saaja: EELK Urvaste Püha Urbanuse kogudus

Välisviited

EELK koduleht

Piibel net