Uudised ja teated

Urvaste koguduse juhtorganite valimistulemused.

Juhatus 2021

Urvaste koguduse liikmeid on 1700 hinge, kellest 212 inimest on hetke seisuga täieõiguslikud liikmed. Täieõiguslik liige on inimene, kes on tasunud liikmemaksu ja võtnud osa armulaua sakramendist. Täisõiguslikud liikmed saavad iga nelja aasta järel tulla kokku ja valida koguduse nõukogu.

Kui nõukogu on valitud, siis saavad nemad omakorda valida juhatuse ja revisjonikomisjoni.

Koguduse õpetaja on ametipoolest nõukogu ja juhatuse liige.

Urvaste koguduse täiskogu valis 4.-11. aprillini 2021 enda hulgast nõukogu. Nõukogu kandidaadid seati üles vastavalt EELK seadusandlusele. Valituks osutusid: Vaido Ermel, Meelis Haugas, Erma Kallasse, Aivar Kroonmäe, Tiiu Kungus, Ülle Muru, Leelo Naaber, Aimar Salumets, Taavi Serv, Joel Tiisler, Hanno Uppin, Alar Vuks, Madis Värnik, Virve Üprus.

Juhatusse kuuluvad: esimees Taavi Serv, aseesimees Vaido Ermel, liikmed Meelis Haugas, Ülle Muru, Joel Tiisler ja Alar Vuks.

Revisjonikomisjoni kuuluvad Aivar Kroonmäe, Aimar Salumets ja Virve Üprus.

Sinodisaadikuteks valiti Erma Kallasse ja Virve Üprus

Teenige Issandat rõõmuga, tulge tema palge ette hõiskamisega! Psalm 100,2

Kirik ja kogudus

Kirikuküla, 66512 Urvaste, Võrumaa

+372 511 8271

urvaste@eelk.ee

Annetus kogudusele

SEB pank:
a/a: EE981010402011463004
Saaja: EELK Urvaste kogudus

Swedbank:
a/a: EE062200221010554707
Saaja: EELK Urvaste Püha Urbanuse kogudus

Välisviited

EELK koduleht

Piibel net