Uudised ja teated

Urvaste pastoraat talveks soojaks.

Urvaste pastoraadis on vanad ahjud, mis on ammortiseerunud. Pastoraadis aga toimub praktiliselt koguduse nädalasisene elu. Seal on kantselei, arhiiv, raamatukogu. Toimuvad laulukoori harjutused, piiblitunnid, leeritunnid, eravestlused, jne.

Koguduse nõukogu ja juhatus otsustas  võtta riski, et omavahenditega alustada keskütte süsteemi rajamist. Juhatuse esimees veab seda projekti, kuna temal on selles osas kogemusi. Hinnanguliselt lähevad tööd maksma esimeses etapis 12 000 eurot. Raha puudusel planeerime tööd mitmes jaos. Oodatud on sihtotstarbelised annetused. Loodame pastoraadi keskkütte lõplikult valmis ehitada 2023 aastaks. 

 

Kirik ja kogudus

Kirikuküla, 66512 Urvaste, Võrumaa

+372 511 8271

urvaste@eelk.ee

Annetus kogudusele

SEB pank:
a/a: EE981010402011463004
Saaja: EELK Urvaste kogudus

Swedbank:
a/a: EE062200221010554707
Saaja: EELK Urvaste Püha Urbanuse kogudus

Välisviited

EELK koduleht

Piibel net