Uudised ja teated

Koguduse juhtorganite valimine toimub 14.- 21. märtsil

haaletamineEELK Kirikuseadustik näeb ette, et koguduse täiskogu koosolek peab toimuma vähemalt korra nelja aasta jooksul.

Täiskogusse kuuluvad kõik konfirmeeritud (leeritatud) koguduse liikmed, kes eelmisel või jooksval kalendriaastal on käinud armulaual ning tasunud liikmemaksu või teinud liikmeannetuse ning kelle õigusi ei ole kirikukari korras piiratud

Hetkel tegutsev nõukogu pole veel ettevalmistusi täiskogu kokkukutsumiseks teinud. Nõukogu liikmekandidaate saavad üles seada lisaks koguduse nõukogule, juhatusele ja õpetajale veel ka koguduseliikmed ise. Kaks nädalat enne valimisi paneb koguduse juhatus nõukogu kandidaatide nimekirja välja. Selleks ajaks koostatakse ka koguduse täieõiguslike liikmete nimekiri, kes saavad valimistel hääletada.

Pärast jumalateenistust 14. märtsil algab kell 12 Urvaste pastoraadis täiskogu koosolek, kus valitakse valimiskomisjon, tutvustatakse kandidaate ja algab hääletamine. Seejärel viib valimiskomisjon valimiskasti kella 14ks Heimtali kirikusse, kell 16 toimub valimine Antsla palvemajas. Hääletada saab ka Urvaste koguduse kantseleis valimiskomisjoni poolt kindlaks määratud aegadel. Valimiskasti saab kutsuda ka koju, kui sellest teatatakse valimiskomisjonile. 21. märtsil jätkub hääletamine pärast jumalateenistust Urvaste pastoraadis kell 12. Kui hääletamine on lõppenud, loetakse hääled ja tehakse teatavaks tulemused. Ettepanekuid kandidaatide osas saab teha kuni kaks nädalat enne valimisi.

(Foto: Sora Shimazaki, Pexels.com)

Kirik ja kogudus

Kirikuküla, 66512 Urvaste, Võrumaa

+372 511 8271

urvaste@eelk.ee

Annetus kogudusele

SEB pank:
a/a: EE981010402011463004
Saaja: EELK Urvaste kogudus

Swedbank:
a/a: EE062200221010554707
Saaja: EELK Urvaste Püha Urbanuse kogudus

Välisviited

EELK koduleht

Piibel net