Alide-Rosalie Küüts

Alide-Rosalie rahvariietes laulupeol

Alide-Rosalie rahvariietes laulupeol

AlRosalie Küütside-Rosalie Küüts sündis 3.  jaanuaril 1892  aastal Ahja vallas kooliõpetaja perekonnas. Esimesed muusikalised õpetused sai ta kodust. Hiljem täiendas ta end Tartu Muusikakooli juures. Võttis aktiivselt osa laulukooride tööst. Nii laulis ta 1921 aastal A. Nieländeri juhatusel ettekantud Tšaikovski ooperis “Jevgeni Onegin” ooperikooris. Tallinnas elades laulis ta aastaid Eesti Muusikaosakonna Segakooris Juhan Aaviku ja teiste dirigentide juhatusel. Organistina töötas Alide-Rosalie Küüts Kodavere kirikus 1 jaanuarist 1940-30 augustini 1941. Urvaste kirikus mängis ta 1944 aasta augustist kuni 1948 aasta juunini. Oli Valga Peetri-Luke kiriku organistiks ja koorijuhiks 1. veebruarist 1951 kuni 24 oktoobrini 1958. Asudes samal aastal elama Tallinnasse, käis ta koos õpetaja J. Eilartiga Rannamõisa kirikus jumalateenistustel mängimas orelit. Vaatamata kõrgele eale leidis ta jõudu samal ajal mängida orelit veel ka Käru kirikus. Samuti laulis ta Tallinna Pühavaimu ja Toomkiriku koorides.EELK Kosistoorium hindas tema tegevust kirikutöös ja talle maksti isegi konsistooriumi poolt väikest pensioni-17 rubla, millest arvati maha tulumaks. Alide-Rosalie Küüts suri 91 vanuselt 1983 aastal ja on sängitatud Tartu Pauluse kalmistule oma mehe kõrvale.