Palvemaja

Väike ülevaade Antsla palvemaja ajaloost.
Pärast Lüüsi palvemaja sulgemist (asus umbes 1 km raudteejaamast Võru poole) 1922 aastal andis Jumal August Nahkseppa (1877- 1930) südamesse igatsuse ehitada Antslasse palvemaja. 1923 aastal võttis ta Antslasse krundi ja hakkas materjali koguma. 1925.a. nelipühapäeval toimus juba palvemaja avamine. Koguduse töö sai hoogu, oli laulukoor ja korraldati äratusnädalaid. Palvemaja IMG_0078organistiks oli orelimeistrite Kriisade õde Liisi Nael. Palvemaja jaoks oli ostnud harmooniumi Tartus elav ja töötav usklik politseinik Juhan Narusk. Pärast August Nahkseppa surma astus koguduse etteotsa Karl Simson. 1938 a. korraldati Antslas Lõuna-Eesti Vennastekoguduse ringkonna laulupäev, kus laulis 200 lauljat. Karl Simson arreteeriti 1940.a. ja mõrvati Tartus ning maeti ühishauda. Mõnda aega hooldas ka palvemaja Albert Nahksepp. Saabus uus võim ja palvemaja natsionaliseeriti 1941 a. kunstlikult suurema mõõdetud ülepinna ettekäändel. 1945 a.tuli kõikidel usuorganisatsioonidel end ümber registreerida ning sõlmida nn. kirikuleping, millele tuli leida kogudusest vähemalt 20 inimest- (vene keeles- dvadtsatka) allakirjutajat, kes võtavad vastutuse enda peale.Antsla Evangeelse Vennaste Ühingu avaldusele, mis esitatud 1945.a. ühingu registreerimiseks , on vastatud usukultuse asjade voliniku poolt 1948 a. eitavalt. Selleks, et Antsla palvemajas töö saaks jätkuda, tuli ühineda Urvaste kogudusega. Antsla filiaali jutlustajaks valis Urvaste kogudus 11. novembril 1948 a. senise Vennaste Ühingu jutlustaja Aleksander Luhametsa (sünd. 1918). Nõnda sai töö jätkuda ka läbi nõukogude aja kuni tänaseni. Aleksander oli väga musikaalne ja kogu nõukogude aja tegutses Antsla palvemajas laulukoor ja laulsid solistid. Aleksander ise saatis harmooniumil koguduse laulu. 1969/70 aastal teostas Antsla linna kommunaalettevõte palvemajas suurema remondi, mille käigus palvemaja oli suletud pikemat aega. Nõukogude okupatsiooni ajal avaldati pidevat survet palvela sulgemiseks. Näiteks tõsteti üür mitmekordseks. Aleksander Luhamets kõneles kord loo, kuidas palvemajale taheti uus koht anda Antsiojja ühte mahajäetud majja. Pärast Eesti Vabariigi taasiseseisvumist (1992) kingiti palvemaja Urvaste kogudusele. 4. aprillil 1999 a. pühitseti palvemaja jutlustajaks Virve Täht. 27. septembril 2001 a. läks A.Luhamets vanaduspuhkusele. Aleksander lahkus meie hulgast 5. mail 2006 a. Antsla palvemaja vundamendi ja välisseinte remont teostati 2006/2007 aastal, mille eestvedajaks oli Juhan Kannimäe. 2009 a. kevadel vahetati palveruumis tapeet, värviti ja parandati põrand. Kiitus ja tänu olgu meie Jumalale!
Soo tn. 9
Antsla
Võrumaa
Palvetund igal pühapäeval kell 16.00