Jumalateenistused

 IMG 9651 InPixio 4

Jürikuu juhtsõna:“ Mis te otsite elavat surnute juurest? Teda ei ole siin, Ta on üles äratatud“. Lk. 24:5-6

4. aprill 1. Ülestõusmispüha

kell 11.00 Urvaste kirikus. Koguduse nõukogu valimiste algus kell 12.00.

kell 14.00 Heimtali kirikus

5. apriill 2. Ülestõusmispüha

Kell 16.00 Urvaste kirikus

11. aprill Ülestõusnu tunnistajad.

kell 11.00 Urvaste kirikus. Nõukogu valmiste lõpetamine ja valimistulemuste teatavaks tegemine.

kell 14.00 Heimtali kirikus

18. aprill Hea Karjane

kell 11.00 Urvaste kirikus.

Annetused ja liikmemaksud: EELK Urvaste kogudus SEB EE981010402011463004; Swedbank   EE062200221010554707

EELK Urvaste koguduse õpetaja Üllar Salumets tel. 5118271

 

URVASTE PASTORAAT SOOJAKS.

Urvaste pastoraadis on vanad ahjud, mis on ammortiseerunud. Pastoraadis aga toimub praktiliselt koguduse nädalasisene elu. Seal on kantselei, arhiiv, raamatukogu. Toimuvad laulukoori harjutused, piiblitunnid, leeritunnid, eravestlused, jne. Koguduse nõukogu ja juhatus otsustas  võtta riski, et omavahenditega alustada keskütte süsteemi rajamist. Juhatuse esimees veab seda projekti, kuna temal on selles osas kogemusi. Hinnanguliselt lähevad tööd maksma esimeses etapis 12 000 eurot. Raha puudusel planeerime tööd mitmes jaos. Oodatud on sihtotstarbelised annetused. Loodame pastoraadi keskkütte lõplikult valmis ehitada 2023 aastaks.