Projekt „Urvaste koguduses pakutavate teenuste mitmekesistamine“

Projekti abil saab kaardistada inimeste  vajadusi ning sõltuvalt tulemustest saab teha ettevalmistused teenuste pakkumiseks sobivate ruumide nõuetekohase remondi ja sisustuse tellimiseks ning vajaliku personali värbamiseks või koolitamiseks. Teenuste kavandamiseks kaardistatakse küsitluse teel piirkonna klientide vajadused ja peetakse läbirääkimisi valla ja teiste potentsiaalsete partneritega teenuste finantseerimise toetamiseks. Pastoraadi hoone omab suurt potentsiaali  võimalikult mitmekesiste ja vastastikku sünergiat loovate teenuste pakkumiseks erinevatele sihtrühmadele nii Antsla vallas kui ka naabervaldades. Kogudus on saanud projektile toetust KÜSKIst..

Uuringu tulemused

Teenuste sünergia skeem

 Pastoraadi ruumide skeem

Pastoraadi ruumide ja sisustuse spetsifikatsioon